Legal Notices

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatieve doeleinden. Hoewel de informatie op deze website met zorg is samengesteld, kunnen we niet garanderen dat deze informatie op elk moment correct, volledig en actueel is. Tromp Drukkerij B.V. aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die is veroorzaakt doordat u de informatie op deze website hebt gebruikt of vertrouwd en/of doordat u actie heeft ondernomen naar aanleiding van de informatie op deze website, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Tromp Drukkerij B.V.

Privacy statement

We respecteren uw privacy en waarborgen dat alle via de website verzamelde persoonlijke informatie te allen tijde vertrouwelijk blijft. We gebruiken deze gegevens uitsluitend voor vragen en om ervoor te zorgen dat orders zo vlot mogelijk worden verwerkt en zullen deze nooit delen met derden. Wel behouden we ons het recht voor om gegevens met betrekking tot het gedrag van gebruikers van de website te verzamelen en te analyseren met het doel de functionaliteit en de inhoud van de website te verbeteren. Gebruikers kunnen bezwaar maken tegen deze vorm van het verzamelen van data door een e-mail te sturen naar info@trompdrukkerij.nl. In dat geval blijven deze gegevens anoniem. Als gevolg hiervan zult u echter geen toegang meer kunnen krijgen tot de beveiligde pagina’s van deze website.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om statistieken omtrent het gebruik van de website te verzamelen. Om toegang te krijgen tot beveiligde pagina’s op deze website is het verplicht om in te loggen. Door het gebruik van cookies kan de website u automatisch herkennen als een terugkerende bezoeker en dat vereenvoudigt de inlogprocedure. Wilt u geen cookies accepteren? Pas dan de browserinstellingen aan door het gebruik van cookies uit te schakelen. Dit kan echter betekenen dat sommige functionaliteiten en diensten op de website worden beperkt. Accepteert u cookies, dan zullen deze op de harde schijf van uw computer blijven staan totdat ze worden verwijderd.

Eigendomsrechten

Alle rechten – waaronder auteursrechten, ontwerprechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten – in relatie tot teksten, foto’s, illustraties, logo’s en documentatie op deze website zijn eigendom van Tromp Drukkerij B.V. Met uitzondering van het downloaden en printen van deze informatie voor persoonlijk gebruik is het niet toegestaan om de inhoud van deze website te gebruiken, te verveelvoudigen en/of te distribueren of te publiceren door middel van druk, fotokopie, microfilm, framing of op enige andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tromp Drukkerij B.V.